Podrobnosti o lokalu

nazaj
lokal1 Bar ANTONIO je manji gostinski lokal sezonskega tipa. Odprt je od konca aprila do novega leta. Lociran je ob cesti Cerkno Gorje v ob?ini Cerkno na Severnoprimorskem. Sam lokal obsega brunarica za goste in pokrit letni vrt. Postreemo vam lahko z razli?nimi brezalkoholnimi in alkoholnimi pija?ami, poskrbimo pa tudi za la?na usta. 
lokal2 Da vam ne bo dolg?as se lahko zabavate ob pikadu ali namiznem nogometu. V brunarici je tudi ra?unalnik z internetom, ki je namenjen gostom. Tisti, ki nas boste obiskali s prenosnim ra?unalnikom oz. telefonom z wireless povezavo, se boste v naem lokalu le-te lahko tudi brezpla?no posluili.
lokal3 Po predhodnem dogovoru organiziramo tudi piknike za zaklju?ne drube (zabave za rojstni dan, odhodi v pokoj ...) do 50 oseb. Postreemo vam s specialitetami na aru (?evap?i?i, ranji?i, hrenovke, pe?ena zelenjava...), na vao eljo pa vam pripravimo tudi pala?inke oz. druge sladice - z drugo besedo re?eno "vse kar elite dobite"